วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ยินดีต้อนรับ

ประวัติส่วนตัว
   ชื่อ นางสาวปฏิญาณี ศิลาโชติ ชื่อเล่น เอ็นจอย (จอย) 
เกิดวันศุกร์ที่ 25 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2538
สัญชาติ ไทย เชื้อชาติ ไทย ศาสนา พุทธ สถานะภาพ โสด เป็นบุตรคนเดียว
ที่อยู่ปัจจุบัน 35 บ้านโต๊ะ หมู่4 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย์ 33120 เบอร์โทรศัพท์ 062-5628196
E-mail : JP_Patiyanee@outlook.co.th
อาหารที่ชอบ ส้มตำปูปลาร้า
สีที่ชอบ ดำ น้ำตาล เทา ขาว ชมพู
ตุ๊กตาที่ชอบ คิตตี้ (คลั้งไคล้มากก ><")
ชื่อบิดา นายสมชาย ศิลาโชติ อาชีพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
ชื่อมารดา นางปทุมวรรณ แก่นทิพย์ อาชีพ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสะเกษ
สถานะภาพทางครอบครัว หย่าร้าง

ประวัติการศึกษา

           - สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนมารีวิทยา จังหวัดศรีสะเกษ
           - สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 
           - สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ
       ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับ ปริญญาตรี ที่สถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ